Skip to main content Skip to search

Mobiliteit in beweging: WLTP-waarde of NEDC-waarde vanaf 2021?

WLTP-testmethode: invoering overgangsperiode tot eind 2020

Sinds enkele jaren wordt een nieuwe testmethode gebruikt om de CO2-uitstoot van wagens te meten (onder Europese invloed). Deze WLTP-testmethode leidt tot hogere gemeten CO2-uitstootwaardes dan onder de vroegere NEDC-testmethode.

Een onverkort gebruik van de CO2-waarde gemeten op basis van de nieuwe testmethode zou tot een (sterke) stijging van het voordeel van alle aard hebben geleid en zou gezorgd hebben voor een verhoging van de solidariteitsbijdrage die de werkgever verschuldigd is. Daarom werd een overgangsperiode bepaald, waarin een herrekende WLTP-waarde (“NEDC 2.0-waarde”) mocht worden gebruikt voor de berekening van zowel het voordeel van alle aard als de CO2-solidariteitsbijdrage. Deze overgangsperiode eindigt eind dit jaar.

Lees meer

Bedrijfswagens in de vennootschapsbelasting

De hervorming vennootschapsbelasting van 2017 is nu op volle snelheid. Dit houdt in dat ook de budgettaire compensatie van de meer sympathieke maatregelen zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, begint te spelen. Bijvoorbeeld voor de bedrijfswagens.

Lees meer