WLTP-testmethode: invoering overgangsperiode tot eind 2020

Sinds enkele jaren wordt een nieuwe testmethode gebruikt om de CO2-uitstoot van wagens te meten (onder Europese invloed). Deze WLTP-testmethode leidt tot hogere gemeten CO2-uitstootwaardes dan onder de vroegere NEDC-testmethode.

Een onverkort gebruik van de CO2-waarde gemeten op basis van de nieuwe testmethode zou tot een (sterke) stijging van het voordeel van alle aard hebben geleid en zou gezorgd hebben voor een verhoging van de solidariteitsbijdrage die de werkgever verschuldigd is. Daarom werd een overgangsperiode bepaald, waarin een herrekende WLTP-waarde (“NEDC 2.0-waarde”) mocht worden gebruikt voor de berekening van zowel het voordeel van alle aard als de CO2-solidariteitsbijdrage. Deze overgangsperiode eindigt eind dit jaar.