Skip to main content Skip to search

Mobiliteit in beweging: WLTP-waarde of NEDC-waarde vanaf 2021?

WLTP-testmethode: invoering overgangsperiode tot eind 2020 Sinds enkele jaren wordt een nieuwe testmethode gebruikt om de CO2-uitstoot van wagens te meten (onder Europese invloed). Deze WLTP-testmethode leidt tot hogere gemeten CO2-uitstootwaardes dan onder de vroegere NEDC-testmethode. Een onverkort gebruik van...
Read more

Bedrijfswagens in de vennootschapsbelasting

De hervorming vennootschapsbelasting van 2017 is nu op volle snelheid. Dit houdt in dat ook de budgettaire compensatie van de meer sympathieke maatregelen zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, begint te spelen. Bijvoorbeeld voor de bedrijfswagens.

Read more