Skip to main content Skip to search

FISCALITEIT

Wij zorgen voor alle wettelijk verplichte aangiften en bijhorende bijstand met:

 • Aangifte in de vennootschapsbelasting en personenbelasting
 • Aangiften BTW, jaarlijkse BTW-listing en IC opgave
 • Berekening voorafbetalingen, loonberekeningen, roerende voorheffing
 • Begeleiding, bijstand en bijwonen van fiscale controles
 • Fiscale optimalisatie

DEADLINES

U moet uw btw-aangifte ten laatste indienen op de 20ste van de maand die volgt op de maand of het kwartaal waarin de handelingen hebben plaatsgevonden

Bijvoorbeeld:

 • De btw-aangifte van januari moet u ten laatste op 20 februari indienen.
 • De btw-aangifte van het eerste kwartaal moet u ten laatste op 20 april indienen.

In de zomervakantie krijgt u uitstel voor het indienen van uw btw-aangifte:

 • Maandindieners:
  • De btw-aangifte van juni moet u ten laatste op 10 augustus indienen (in plaats van 20 juli).
  • De btw-aangifte van juli moet u ten laatste op 10 september indienen (in plaats van 20 augustus).
 • Kwartaalindieners:
  • De btw-aangifte van het tweede kwartaal moet u ten laatste op 10 augustus indienen (in plaats van 20 juli).

Meer informatie vindt u in de btw-kalender.

De jaarlijkse btw-listing dient elk jaar ingediend te worden vóór 31 maart.

Als u uw activiteit heeft stopgezet, moet u de klantenlisting ingediend worden binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.

U dient uw aangifte zelf in

 • op papier: we moeten uw aangifte ontvangen ten laatste op 30 juni 2021.
 • via Tax-on-web: u hebt daarvoor tijd tot 15 juli 2021.

U ontvangt een voorstel van vereenvoudigde aangifte

Kijk zorgvuldig uw gegevens na.

 • Uw gegevens zijn juist en volledig? U hoeft niets te doen. U zult automatisch uw aanslagbiljet ontvangen.
 • Uw gegevens zijn niet juist of onvolledig? Pas uw gegevens aan:
  • ofwel via het papieren antwoordformulier: dat moet ten laatste op 30 juni 2021 bij ons toekomen.
  • ofwel via MyMinfin (Tax-on-web): ten laatste op 15 juli 2021.

U laat uw aangifte invullen door een mandataris (boekhouder…)

 • Uw mandataris kan uw aangifte indienen via Tax-on-web tot en met 21 oktober 2021.
 • Opgelet: als u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigt via een mandataris, heeft hij tot 15 juli 2021 de tijd (via Tax-on-web).

Algemene regel
​Vanaf de balansdatum heeft u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, een termijn van 7 maanden om uw aangifte in te dienen.

   • Deze termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum.
   • Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.