Skip to main content Skip to search
Hand flipping wooden cubes block for change wording B2B to B2C. supply change between Business supplier and customer relations concept.

BOEKHOUDING & ACCOUNTANCY

Het voeren van een algemene boekhouding is verplicht bij wet en beoogt een getrouw beeld te geven van de financiële situatie en de rendabiliteit van uw onderneming. U kan steeds rekenen op een tussentijdse rapportering van uw boekhouding, winstberekeningen en resultaat (per kwartaal/per maand), om u als ondernemer toe te laten pro-actief de juiste beslissingen te nemen voor uw zaak.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit;

  • Periodieke boekhoudkundige verwerking van uw boekhouding
  • Opmaken tussentijdse balans en resultatenrekening
  • Opstellen en neerleggen van de jaarrekening
  • Aangiften BTW, voorafbetalingen, vennootschapsbelasting
  • Verzorgen van publicaties in het Belgisch Staatsblad
  • Opstellen van verslagen
  • Begeleiding en adviesverlening bij investeringen
  • Managment en KMO-advies

Digitaal boekhouding aanleveren

met Bookmate

Via het digitaal portaal van Bookmate kan u eenvoudig uw boekhoudkundige stukken (aankoop, verkoop, divers) uploaden, bewaren en consulteren. Stuur ons een mail via het contactformulier en u ontvangt van ons een email met de activatie-link.