Skip to main content Skip to search

Wat moet u in 2021 zeker aan uw boekhouder bezorgen?

Het nieuwe formulier voor uw privébelastingaangifte is bekendgemaakt en het wordt er niet eenvoudiger op door extra codes. Wat moet u dan zeker aan uw boekhouder geven, opdat hij uw privéaangifte van 2021 correct kan invullen?
Meer info bezorgen aan uw boekhouder? De meeste fiscale attesten zoals van uw giften vindt hij wel terug op Tax-on-web. Dat neemt echter niet weg dat u zelf nog info aan uw boekhouder moet bezorgen opdat deze uw privéaangifte volledig kan invullen.

De klassiekers
Uw bankrekeningnummer gewijzigd? In uw privéaangifte van dit jaar wordt automatisch uw oud rekeningnummer overgenomen. Heeft u dan een nieuw bankrekeningnummer, dan zal de fiscus een eventueel tegoed ook niet kunnen storten. Bezorg uw nieuwe bankrekeningnummer daarom aan uw boekhouder zodat die het kan wijzigen in uw privéaangifte. Kwestie van achteraf niet langer op uw geld te moeten wachten.

Onroerend goed in het buitenland?
Heeft u zoals velen in 2020 een huis gekocht in het buitenland, dan moet u uw boekhouder hiervan op de hoogte brengen, ook al zou u dit zelfs niet verhuren. U moet immers uw wereldwijde inkomen aangeven. Het zgn. onroerende inkomen van uw woning moet dan in uw privéaangifte opgenomen worden. Niet dat u daar dan op belast wordt in België, maar het zal wel het tarief waaraan u onderworpen wordt, verhogen.

Uw kinderen nog ten laste?
Zoals u weet mogen uw kinderen wel wat bijverdienen, maar zitten hun netto-inkomsten boven een bepaalde grens, dan heeft u uw kind niet meer ten laste. U mag uw kind dan ook niet meer als ten laste opnemen in uw privéaangifte. Wilt u echter zeker zijn, dan laat u uw boekhouder het best weten hoeveel uw kind in 2020 verdiend heeft.

U betaalt een onderhoudsuitkering?
Dat kan uw boekhouder niet weten! U maakt daar dan het best een oplijsting van en u bezorgt die dan ook aan uw boekhouder tezamen met uw betalingsbewijzen. Dat u die onderhoudsuitkeringen verplicht betaalt of dat vrijwillig doet, speelt in principe op zich geen enkele rol voor uw fiscale aftrek.

Vergeet uw kinderopvangkosten niet!
Voor iedere oppasdag kunt u € 13 inbrengen. Dat geldt niet alleen voor de crèche, maar ook kosten van een zomerkamp en buitenschoolse opvangactiviteiten komen in aanmerking voor de belastingvermindering van 45%. Een belangrijke voorwaarde is dat de opvanginitiatieven plaatsvinden buiten de normale lesuren. Uw kind mag evenwel niet ouder zijn dan 14 jaar of 21 jaar als het een zware handicap heeft op het moment waarop u die opvangkosten gemaakt heeft. De opvangvoorziening moet door de overheid erkend zijn en u in ruil voor de betaling een fiscaal attest afleveren.

En ook niet te vergeten…

Rechtsbijstandverzekering.
Heeft u privé een rechtsbijstandverzekering afgesloten, dan kunt u in principe een belastingvermindering genieten van 40% van de in 2020 betaalde premie (met een maximum van € 310). De verzekeraar zal u een fiscaal attest bezorgen.
Dividenden vrijstellen. Vergeet ook niet door te geven of u in 2020 dividenden ontvangen heeft. U kunt de roerende voorheffing die uw bank ingehouden heeft gedeeltelijk recupereren via uw aangifte, aangezien de eerste schijf van € 800 (per persoon) vrijgesteld is van belasting.

Studiejaren afgekocht?
Heeft u in 2020 studiejaren afgekocht om zo later een hoger wettelijk pensioen te krijgen, dan heeft u recht op een belastingvermindering. Bezorg dus de betalingsbewijzen aan uw boekhouder.

In uw aangifte zijn bepaalde inkomsten (zoals uw loon) en uitgaven (bv. dienstencheques) reeds vooraf ingevuld. Maar de fiscus is niet van alles op de hoogte, zoals het feit dat uw kind vorig jaar op zomerkamp was. Vergeet ook niet dat u dividenden (deels) kunt vrijstellen. Bezorg uw boekhouder ook de nodige info indien u in 2020 studiejaren afkocht of privé een premie rechtsbijstandverzekering betaalde.

Recent Nieuws

Facebook