Skip to main content Skip to search

Mobiliteit in beweging: WLTP-waarde of NEDC-waarde vanaf 2021?

WLTP-testmethode: invoering overgangsperiode tot eind 2020 Sinds enkele jaren wordt een nieuwe testmethode gebruikt om de CO2-uitstoot van wagens te meten (onder Europese invloed). Deze WLTP-testmethode leidt tot hogere gemeten CO2-uitstootwaardes dan onder de vroegere NEDC-testmethode. Een onverkort gebruik van...
Read more

Crisis-overbruggingsrecht anno 2021

De coronasteunmaatregelen voor zelfstandigen werden voor 2021 door de federale overheid verlengd, maar tegelijkertijd werden ook de voorwaarden waaraan u dient te voldoen gewijzigd. Vanaf 1 januari 2021 bestaan er drie pijlers waarop u beroep kan doen. Opgelet – deze…

Read more

Bedrijfswagens in de vennootschapsbelasting

De hervorming vennootschapsbelasting van 2017 is nu op volle snelheid. Dit houdt in dat ook de budgettaire compensatie van de meer sympathieke maatregelen zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, begint te spelen. Bijvoorbeeld voor de bedrijfswagens.

Read more

Update coronamaatregelen

Midden oktober besliste de federale regering in ons land om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (opnieuw) aan te scherpen. Horeca-zaken en niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten, telewerk wordt de regel en sociale contacten worden tot een…

Read more