WLTP-testmethode: invoering overgangsperiode tot eind 2020 Sinds enkele jaren wordt een nieuwe testmethode gebruikt om de CO2-uitstoot van wagens te meten (onder Europese invloed). Deze WLTP-testmethode leidt tot hogere gemeten CO2-uitstootwaardes dan onder de vroegere NEDC-testmethode. Een onverkort gebruik van...